Toelichting vlag

 
Banen van wit-rood-wit, in een hoogteverhouding van 1:8:1, waarbij de eerste twee banen met tenminste vier welvingen en de tweede en derde baan met tenminste vijf welvingen aaneensluiten en op eenderde van de lengte van de vlag een op een wit op één punt geplaatst vierkant ter grootte van drievijfde van de vlaghoogte, waarop een rood vierblad. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 24 mei 1973).

Toelichting: Het vierblad symboliseert de oorspronkelijke vier stadskwartieren: het Gommiger, Wijdstrater, Leeuweringer- en Kapeller-Vierendeel, zijnde een uitbeelding van de gemeenschap. De banen met de welvingen stellen voor de Hollandsche IJssel en de naam Oudewater. Het vierblad kwam reeds voor in het oudste gemeentewapen van Oudewater (rond de 13e eeuw) en wordt algemeen als uniek beschouwd.